Barneparti

Barnepartiet er for barn fra 8 til 12 år. Her vil man lære selvforsvar og grunnleggende teknikker igjennom lek og moro. En fantastisk måte for barn å vokse både fysisk og psykisk sammensveiset med kroppsbeherskelse og disiplin.

Barnepartiet består av to partier, ett videregåendeparti og ett nybegynnerparti, dermed er det lett å passe inn med andre som er på samme nivå. Barnetpartiet er også en stor sosial faktor for mange barn som får trent med både gamle og nye venner på samme alder.

Barnepartiet starter 18:00 på mandager og onsdager og varer til 19:30.

Det anbefales å ta kontakt før barnet starter ettersom det er stor pågang på barnepartiet og ventelister er sannsynlig.


Priser for barnepartiet:

Vi tilbyr avtalegiro basert på Norges Idrettsforbund / Kampsport forbundets retningslinjer for å sikre at alle er registrert og forsikret etter gjeldende regler. Noe som også er viktig for at klubben skal få den støtte og oppmerksomhet den fortjener nå når medlemsmassen er stadig økende.

Medlemskontingent/treningsavgift betales ved å inngå en betalingsavtale (Avtalegiro). Når denne er signert og bindingsperioden er ferdig (6 måneder), blir medlemskapet automatisk løpende frem til det er skriftlig sagt opp. Medlemskontingent til Norges Idrettsforbund (kr 350) vil bli belastet i tillegg til månedsgebyr i April hvert år. For nye medlemmer som starter etter april måned, så blir denne belastes når de starter.

Avtalegiro må være signert og levert på første trening (etter 2 prøvetimer) vil utøveren bli registrert i Norges Idrettsforbund og denne betalingsavtalen vil så løpe til kontrakten er utgått, og vil deretter automatisk løpe dersom klubben ikke har mottatt skriftlig oppsigelse senest 1 mnd. innen kontrakttidens utløp.

Kontingenten inkluderer årskontingent til Norges Kampsportforbund (NKF) som inkluderer forsikring og medlemspass.

Pris for barn per måned: 270,-

Gebyr per måned: 5,-

Vi gir søsken / familie rabatt. Fra andre betalende søsken / familiemedlem gjelder 10 % rabatt. Hvis flere enn 3 deltagere i en familie vil egne regler gjelde.

For ytterligere informasjon se gjerne våre treningsavgifter og betalingsregler for 2020.


Takk for at du besøker denne nettsiden og Ski Taekwondo klubb. Jeg håper å få se deg i klubben og vil gjøre mitt til at nettopp du vil nå dine mål
 
Jeg heter Svein Andersstuen
La meg kort fortelle om meg selv og klubben


Ski Taekwondo klubb ble stiftet i 1978 av Tien Ton That og Pablo Lopez, og er en av de eldste Taekwondoklubbene i Norge, siden den gang blitt en klubb med mange meritter og med egne mastere og dyktige instruktører, kan vi tilby kvalitet. I dag ledes klubben av Master Svein Andersstuen som innehar 8. Dan. og er medlem av TTU, Traditional Taekwondo Union.
 
 

Ski Taekwondo klubb

Ski Taekwondo klubb

Industriveien 17, 1401 Ski